Diners

Hlađenje server sale i zgrade koje uključuje dva chillera serije Frigo; rashladne snage 22 kw i rashladne snage 70 kw, chiller Maximo rashladne snage 64 kw, te tri klima ormara serije Pegasus rashladne snage 25 kw.

Top crossmenu