Reference

Iznimno smo ponosni na uspješnu suradnju s raznolikim klijentima, čije su se potrebe odnosile na ekstremno različite objekte; industrija hrane, kemijska i teška industrija, IT centri, proizvodni i prehrambeni pogoni, sportski centri, bolnice, hoteli, poslovni kompleksi, kafići...
Mnogi od klijenata koji su inicijalno trebali uslugu nekog vida klimatizacije, postali su višegodišnji partneri kojima trenutačno pružamo ugovornu uslugu održavanja uređaja i servisa.

Haix

Godina:

Po mjeri krojeni tekstilni kanali; ø750 mm, duljine 50 metara, 6 kompleta s membranom pokretanom servo motorom.

Tekstilni kanali:
ø750 mm
Duljina:
50 metara
Membrana sa servo motorom:
6 kompleta

Paul Green

Godina:

Po mjeri krojeni tekstilni kanali; ø630 mm, duljine 40 metara, 5 kompleta s membranom pokretanom servo motorom.

Tekstilni kanali:
ø 630 mm
Duljina:
40 metara
Membrana sa servo motorom:
5 kompleta

Instrumentaria

Godina:

Po mjeri krojeni tekstilni kanali; ø500mm, duljine 15 metara s membranom pokretanom servo motorom.

Krojeni tekstilni kanali:
ø 500 mm
Duljina:
15 metara

Pet Centar

Godina:

Po mjeri krojeni tekstilni kanali; ø630 mm, duljine 23 metara, 2 kompleta.

Krojeni tekstilni kanali:
ø 630 mm
Duljina:
23 metra
Membrana sa servo motorom:
2 kompleta

PiK

Godina:

Klimatizacija kompletnog novog pogona prerade mesa za koji je upotrebljeno nekoliko stotina metara po mjeri krojenih tekstilnih kanala.

Diners

Godina:

Hlađenje server sale i zgrade koje uključuje dva chillera serije Frigo; rashladne snage 22 kw i rashladne snage 70 kw, chiller Maximo rashladne snage 64 kw, te tri klima ormara serije Pegasus rashladne snage 25 kw.

Splitska banka

Godina:

Hlađenje server sale; dva klima ormara serije Next rashladne snage 15 kw i rashladne snage 10 kw.

Top crossmenu