PiK

Klimatizacija kompletnog novog pogona prerade mesa za koji je upotrebljeno nekoliko stotina metara po mjeri krojenih tekstilnih kanala.

Top crossmenu